Classic superstars

I dagens ständigt uppkopplade mediesamhälle är det inte ovanligt att någon kan slå igenom internationellt, bokstavligen talat, över en natt. Det blir allt vanligare att folk slår igenom och blir virala genom till exempel YouTube eller genom andra sidor på internet. Många av stjärnorna på YouTube är idag vardagsnamn med

Den digitaliserade radiovärlden

Redan 1864 kunde James Clerk Maxwell formulera de elektromagnetiska vågornas existens på ett matematiskt sätt och det är egentligen då dagens radio började sin stora frammarsch. Hela konceptet fortsatte sin utveckling där många duktiga tekniker lämnat sina bidrag fram till 1947 då transistorn uppfanns i Tyskland. Visserligen var transistorerna ganska