Vi har nog alla känt hur påtagligt musik kan påverka oss, både på ett fysiskt och psykiskt plan. Det har gjorts många studier i ämnet som slagit fast att musik kan påverka oss på en djupt neurologisk nivå. Musik kan också ge lycka och eufori till samma nivå som att spela roulette med Cherry Casino Kampanjkod och vinna. Man kan till och med säga att tonerna kan hjälpa till att skapa vår verklighet och inspirera vårt mående på ett brett plan. Musikterapi kan exempelvis hjälpa patienter hantera stress och öka det psykologiska välmåendet och det finns många andra områden där musik kan användas som ett verktyg för att skapa positiva resultat.

Ditt casino använder musik för att du ska stanna kvar och spela

Eftersom musik är en sådan stark kraft när det gäller att influera vårt beteende så spelar bakgrundsmusik en viktig roll i marknadsföringssyfte. Detta är oerhört tydligt inom exempelvis casinobranschen. Musik kan påverka ditt uppförande på ett djupare plan; det kan exempelvis trigga dig att röra dig snabbare över ett visst område, spendera mer pengar eller stanna kvar på ett visst ställe under en längre tid, medan du samtidigt har känslan av att du inte stått still särskilt länge.

Med detta i åtanke så strävar såklart ditt favoritcasino efter att du ska stannar kvar och spela mer. När du spelar på slots så är det exempelvis viktigt att din energinivå förblir hög, så här spelas oftast mer energirusig musik än i resten av casinot. Gemensamt för all musik som spelas är att du kan lita på att den är väl uttänkt för att matcha casinots marknadsföringsstrategi.

När du vill stressa ner generellt

Forskarsamfundet har vetat länge att musik kan hjälpa oss att både reducera stress och hur vi lyckas hantera stressfyllda situationer i vardagen. Studier visar att när du lyssnar på musik så påverkas den mänskliga stressresponsens – och speciellt det autonoma nervsystemet – positivt och vi har möjlighet att återhämta oss snabbare efter att en stressfylld situation uppstått.

Sömnlöshet är ett allvarligt problem för många människor och det drabbar alla ålderskategorier oberoende av social tillhörighet. Det finns många sätt att behandla den här typen av besvär, men studier har visat att om du lyssnar på mjuk och avslappnande klassisk musik innan sänggåendet så är det större chans att din sömn blir god. Musik är på så sätt både ett säkert, effektivt och billigt sätt att se till att du alltid får en god natts sömn.

Effektivare fokus och smärtlindring

Att lyssna på musik när du pluggar kan hjälpa dina studier på många sätt. Men det spelar dock roll vilken typ av musik du väljer, hur mycket du gillar musik och också hur van du är att lyssna på musik. Studier har visat att för individer med stor musikalisk vana så fungerade neutral musik bäst, medan för personer med mindre vana så var det av vikt att musiken var positiv och motiverande så att de försattes i ett positivt känsloläge.

En spännande studie runt inlärning av ett nytt språk har visat att lärokurvan går mycket snabbare om eleverna sjunger de nya orden och fraserna istället för att bara säga dem. Det finns även musik som är speciellt komponerad för att skapa optimalt fokus. Då har forskare och musiker jobbat tillsammans vid komponerandet. Musik har alltså tydlig påverkan på både fokus och minneskapacitet, men hur den ska användas beror till stor del på den enskilda individen.

Musik kan också användas för att hantera smärta

Studier har visat att fibromyalgipatienter reducerade sin smärtnivå bara genom att lyssna på musik under en timme om dagen. Musikterapi är ett värdefullt verktyg för att kunna hantera kronisk smärta, men också känslor av ångest och depression.