Classic superstars

I dagens ständigt uppkopplade mediesamhälle är det inte ovanligt att någon kan slå igenom internationellt, bokstavligen talat, över en natt. Det blir allt vanligare att folk slår igenom och blir virala genom till exempel YouTube eller genom andra sidor på internet. Många av stjärnorna på YouTube är idag vardagsnamn med